Türkiyede Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Taş Çekirdekli Meyve Çeşitlerinin Leucostoma spp.’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 46 Sayı(Number): 1 2017 Sayfa(Page): 15-24 2017-1-15-24.pdfBaşlık: Türkiyede Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Taş Çekirdekli Meyve Çeşitlerinin Leucostoma spp.’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Yazar: Ethem YILMAZ, Ömer ERİNCİK

 

Özet: Leucostoma cinsine ait bazı türlerin neden olduğu Leucostoma Kanseri, taş çekirdekli meyve türlerinin önemli hastalıklarından biridir. Taş çekirdekli meyve türlerine ait çeşitlerin Leucostoma spp.’ye karşı reaksiyonları konusundaki bilgiler yeterli değildir. Bu çalışmada, dört konukçu (şeftali, erik, badem ve kayısı)’dan beşer çeşidin Leucostoma spp.’ye karşı reaksiyonları kesik-dal testi yöntemi ile belirlenmiştir. Dallar üzerinde lezyon uzunlukları (mm) şeftalide 13,3 ile 48,5, erikte 12,5 ile 60,8, badem de 6,8 ile 19,3 ve kayısıda 11,8 ile 57,3 arasında değişen kanserler oluşmuştur. ‘Papaz’ (erik), ‘Ninfa’ (kayısı), ‘Ruby Rich’ (şeftali) ve ‘Ferraduel’ (badem)’ çeşitlerinde diğer çeşitlere göre daha büyük lezyonların oluştuğu gözlenmiştir. Ayrıca her bir konukçu türden temsilen seçilmiş bir çeşitin reaksiyonu saksı koşullarında fidanlar üzerinde de belirlenmiştir. ‘Ninfa’, Vista Rich’ (şeftali) ve ‘Formosa’ (erik) çeşidi fidanlarda büyük kanserler oluşurken ‘Texas’ (badem) çeşidinde ise kanser gelişimi sınırlı kalmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; taş çekirdekli meyve çeşitleri Leucostoma spp.’ye karşı farklı reaksiyonlar göstermiştir ve tam olarak dayanıklılık gösteren bir çeşit görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Leucostoma Kanseri, Leucostoma spp., taş çekirdekli meyveler, çeşit reaksiyonları
Title: Determination of Reactions of Some Stone Fruit Cultivars, Commonly Grown in Turkey, against Leucostoma spp.

Author: Ethem YILMAZ, Ömer ERİNCİK

 

Abstract: Leucostoma canker, caused by several species of the genus Leucostoma, is an important disease of stone fruits. Our knowledge on the reactions of the cultivars of stone fruit species to Leucostoma spp. is not adequate. In this study, reactions of five cultivars from the four hosts (peach, plum, almond, and apricot) against Leucostoma spp. were determined using excised-stem section test. The length of the canker lesions (mm) developed on the stem ranged from 13.3 to 48.5 in peach, from 12.5 to 60.8 in plum, from 6.8 to 19.3 in almond, and from 11.8 to 57.3 in apricot. The pathogen formed larger lesions on cv.‘Papaz’ (plum), ‘Ninfa’ (apricot), ‘Ruby Rich’ (peach) and ‘Ferraduel’ (almond). In a separate experiment, reaction of one cultivar as representative for each host was also determined on potted plants. Large lesions developed on the plants of cvs. ‘Ninfa’, Vista Rich’ (peach) and ‘Formosa’ (plum). The pathogen created smaller lesions on ‘Texas’ (almond) than other cultivars. Results indicated that susceptibility of stone fruit cultivars against Leucostoma spp. varied and none of them were completely resistant.

Keywords: Leucostoma canker, Leucostoma spp., stone fruits, cultivar reactions