Aydın İlinde Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un (FON) Irkları

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 46 Sayı(Number): 1 2017 Sayfa(Page): 33-41 2017-1-33-41.pdfBaşlık: Aydın İlinde Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un (FON) Irkları

Yazar: Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK, Mustafa Timur DÖKEN

 

Özet: Fusarium oxysporum f.sp. niveum (FON) adlı toprak kökenli fungal patojenin yol açtığı Fusarium solgunluğu, Aydın ili karpuz üretim alanlarında yaygın olarak görülmektedir. Çalışmamızda 2010 ve 2011 yıllarında yapılan sörveylerde Aydın ve ilçelerindeki karpuz üretim alanlarından 73 adet FON izolatı elde edilmiştir. Elde edilen FON izolatlarının fizyolojik ırkları Sugar Baby, Charleston Gray, Calhoun Gray ve PI-296341-FR ayırıcı karpuz çeşitleri kullanılarak tespit edilmiştir. İki haftalık olan karpuz fidelerinin kökleri, her bir izolatın 1×106 mikrokonidi/ml olarak ayarlanan spor süspansiyonuna daldırılarak inokule edilmiştir. İnokulasyondan sonra bitkiler sararma, solma veya ölüm yönünden gözlemlenmiştir. Yapılan bu değerlendirmelere göre Aydın’dan 3 FON ırkının varlığı saptanmıştır. Toplam 73 FON izolatları arasında, 21 izolat Irk 0, 27 izolat Irk 1, 25 izolat Irk 2 olarak belirlenmiştir. Virülensliği en yüksek ırk olan Irk 3’ün varlığına rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Fusarium oxysporum f.sp. niveum, karpuz, solgunluk, ırk
Title: Races of Fusarium oxysporum f.sp. niveum in the Aydın Province

Author: Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK, Mustafa Timur DÖKEN

 

Abstract: Fusarium wilt, caused by Fusarium oxysporum f.sp. niveum (FON) is a common soil-borne disease in the watermelon production areas of the Aydın Province in Turkey. In this study, a total of 73 pathogenic F. o. f.sp. niveum isolates were sampled from the vicinities of the Aydın Province in 2010 and 2011. Races of FON isolates were detected by using the differential watermelon cultivars Sugar Baby, Charleston Gray, Calhoun Gray and PI-296341-FR. Two-week-old seedlings of differential cultivars were root-dipped in spore suspansion with 1×106 microconidia/ml of each of the isolates. After inoculation, the plants were observed for yellowing and wilting. Results of this study evidenced that three races of FON exists in the Aydın Province. Among 73 isolates, 21 were designated as Race 0, 27 as Race 1 and 25 and as Race 2. Race 3, the most virulent race of FON, was not detected.

Keywords: Fusarium oxysporum f.sp. niveum, watermelon, wilting, race.