Topraktaki Rhizoctonia solani Mikoparazitlerinin Saptanması, İzolasyonu ve Ön Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir Yöntem

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 46 Sayı(Number): 1 2017 Sayfa(Page): 43-51 2017-1-43-51.pdfBaşlık: Topraktaki Rhizoctonia solani Mikoparazitlerinin Saptanması, İzolasyonu ve Ön Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir Yöntem

Yazar: Mehmet Hadi AYDIN, Gülay TURHAN

 

Özet: Bu yayın, toprakta bulunan R. solani mikoparazitlerini saptamak ve izole etmek amacıyla “petri kabında agarlı ortamda geliştirilmiş R. solani kolonisi üzerine toprak örneği ekleyip bir süre beklemek ve bundan cork-borer ile kesilen parçaları tolclophos-methyl içeren özel besiyerine aktarmak” şeklinde özetlenebilen yeni bir yöntemi açıklamaktadır. Bu yöntemi kullanarak, Trichoderma ve Gliocladium gibi potansiyel biyokontrol etmenlerinden birçok saf kültür elde edilebilmiştir. İkili kültürlerde makroskopik ve mikroskobik olarak incelenen izolatların çoğunun mikoparazit olduğu anlaşılmıştır. Bu yeni tekniği kullanarak topraktan farklı mikoparazitik izolatlar elde edilmiştir. İzolatların çoğunluğu Trichoderma ve Gliocladium cinslerine aittir. Ondört farklı Trichoderma türü, Gliocladium roseum Bainier, Chaetomium sp., Geotrichum sp., Paecilomyces sp., Papulospora sp. ve Spicaria sp.’nin de R. solani’ ye karşı mikoparazitik aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. İzolatlardan bazılarının hem parazitik hem de antifungal antibiyotik etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu yeni yöntemin toprağa veya tohuma uygulanan biyokontrol etmenlerinin ekolojisi konusundaki çalışmalarda yararlı olacağı öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İzolasyon yöntemi, mikoparazit, Rhizoctonia solani, Trichoderma, Gliocladium, tolclofos methyl
Title: A Novel Technique for The Recovery, Isolation and Preliminary Evaluation of Rhizoctonia solani Mycoparasites from Soil

Author: Mehmet Hadi AYDIN, Gülay TURHAN

 

Abstract: This paper describes a novel technique that allows detecting and isolating of R. solani mycoparasites subsist in soil incorporating the precolonized agar method and a modified nutrient medium supplemented with tolclophos-methyl. A great number of potential biocontrol agents like Trichoderma and Gliocladium could be isolated into pure culture. Most of the isolates examined macroscopically and microscopically in dual cultures had been recognized as mycoparasites. By using this novel technique, various mycoparasitic isolates were obtained from soil. The majority of the isolates were in the genera of Trichoderma and Gliocladium. Fourteen Trichoderma species, Gliocladium roseum Bainier, Chaetomium sp., Geotrichum sp., Paecilomyces sp., Papulospora sp. and a Spicaria sp. were determined as having mycoparasitic activity against R. solani as well. Some of them possessed both parasitic action and antifungal antibiotic activity. This novel technique proved to be useful and showed promise for studies of the ecology of biocontrol agents added to soil or seed.

Keywords: Isolation technique, mycoparasite, Rhizoctonia solani, Trichoderma, Gliocladium, tolclofos methyl