Türkiye Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Beet virus Q’nun Yaygınlığı

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 46 Sayı(Number): 2 2017 Sayfa(Page): 53-60 2017-2-53-60.pdfBaşlık: Türkiye Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Beet virus Q’nun Yaygınlığı

Yazar: Ebru ERKAN, Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ

 

Özet: Şeker pancarı (Beta vulgaris L.) plasmodiophorid vektör Polymyxa betae tarafından taşınan Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), Beet soil-borne virus (BSBV), Beet soil-borne mosaic virus (BSBMV) ve Beet virus Q (BVQ) gibi toprak kökenli virüslerden etkilenmektedir. Genellikle BVQ’nun, BNYVV ve BSBV ile birlikte bulunduğu belirtilmektedir. Bu sebeple, Türkiye’nin 31 ilinden coğrafik orjinlerine göre seçilmiş BNYVV ve/ya da BSBV ile bulaşık olduğu bilinen 82; P. betae ile bulaşık 21 toprak örneği tuzak bitki testinde kullanılmıştır. Bu örneklerde BVQ’nun bulunma durumu RNA-1’e spesifik primerler kullanılarak RT-PCR ile araştırılmıştır. 103 örneğin 91’inde BVQ için pozitif reaksiyon elde edilmiştir. Bu çalışma, Gaziantep ili hariç, incelenen 30 ilin tamamında BVQ’nun oldukça yaygın (% 88.35) olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, Türkiye’de BVQ’nun varlığının ilk kaydı niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Şeker pancarı, BVQ, RNA-1, RT-PCR.
Title: Prevalence of Beet Virus Q in Sugar Beet Production Areas of Turkey

Author: Ebru ERKAN, Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ

 

Abstract: Sugar beet (Beta vulgaris L.) is affected by soil-borne viruses transmitted by the plasmodiophorid vector Polymyxa betae such as Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), Beet soil-borne virus (BSBV), Beet soil-borne mosaic virus (BSBMV) and Beet virus Q (BVQ). BVQ has often been reported with BNYVV and BSBV. Therefore, 82 soil samples known to be infested with BNYVV and/or BSBV while 21 soil samples infested with P. betae were selected on the basis of their geographical locations in 31 provinces in Turkey and used in bait plant tests. The presence of BVQ was investigated by RT-PCR using the primers specific to RNA-1 segment. Ninety one of the 103 soil samples gave positive reaction for BVQ. The study showed that BVQ was very common (88.35%) in all provinces except Gaziantep. To our knowledge, this is the first report of the occurrence of BVQ in Turkey.

Keywords: Sugar beet, BVQ, RNA-1, RT-PCR.