Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un Irklarına Karşı Bazı Karpuz Çeşitlerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 46 Sayı(Number): 2 2017 Sayfa(Page): 69-77 2017-2-69-77.pdfBaşlık: Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un Irklarına Karşı Bazı Karpuz Çeşitlerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Yazar: Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK, Mustafa Timur DÖKEN

 

Özet: Fusarium Solgunluğu hastalığı dünyada karpuz üretimini sınırlayan en önemli faktörlerden biridir. 2010 ve 2011 yıllarında bu hastalığın Aydın ili karpuz üretim alanlarında da yaygın olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Dayanıklı karpuz çeşitlerinin kullanımı hastalığın en etkili mücadele yöntemlerindendir. Bu çalışmada, Aydın ilinde yaygın olarak üretilen beş ticari karpuz çeşiti (Crimson Sweet, Crimson Tide, Galaxy, Wonder ve Anthem F1) 3 farklı FON ırkı (Irk 0, 1, ve 2)’na ait izolatlara karşı iklim odası koşullarında test edilmişlerdir. Çalışma sonucunda, karpuz çeşitleri ırklara göre değişen seviyelerde reaksiyonlar vermişlerdir. Çeşitler arasında Wonder çeşiti, ırklara göre % 9.0 ile % 35.3 arasında değişen hastalık şiddeti ile en az duyarlı çeşit olarak bulunmuştur. Crimson Sweet çeşiti ise gösterdiği % 77.7’ ye varan hastalık şiddeti ile en hassas çeşit olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Citrullus lanatus var. lanatus, Fusarium solgunluğu, dayanıklılık
Title: The Determination of Reaction of Some Watermelon Cultivars to the Races of Fusarium oxysporum f.sp. niveum*

Author: Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK, Mustafa Timur DÖKEN

 

Abstract: Fusarium wilt, caused by Fusarium oxysporum f.sp. niveum (FON), is one of the major limiting factors for watermelon production around the world. In 2010 and 2011 the disease has been found to be widespread in the Province of Aydın. One of the best control measures to the disease is the use of resistant watermelon cultivars. In this study, the commonly grown watermelon cultivars (Crimson Sweet, Crimson Tide, Galaxy, Wonder and Anthem F1) in the province of Aydın were tested against the three races (Race 0, 1 and 2) of FON in growth chamber conditions. As a result of the experiment, the reaction of each watermelon cultivar differs depending on the race of the pathogen. Cultivar ‘Wonder’ exhibited the lowest level of disease severity ranging from %9.0 to %35.3 depending on the races. Crimson Sweet was found to be the most susceptible cultivar showing up to 77.7 % of disease severity.

Keywords: Citrullus lanatus var. lanatus, Fusarium wilt, resistance