Aydın İlinde Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un Vejetatif Uyum Grupları

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 46 Sayı(Number): 2 2017 Sayfa(Page): 79-87 2017-2-79-87.pdfBaşlık: Aydın İlinde Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un Vejetatif Uyum Grupları

Yazar: Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK, Mustafa Timur DÖKEN

 

Özet: Karpuzlarda Fusarium solgunluğuna neden olan Fusarium oxysporum f.sp. niveum (FON), doğada çeşitli formlarda bulunmaktadır. Çalışmamızda 2010 ve 2011 yıllarında yapılan sörveylerde Aydın ilinden elde edilen 73 adet FON izolatının vejetatif uyum grupları belirlenmiştir. İzolatların farklı azot kaynakları içeren ortamlarda geliştirilmesiyle toplam 56 tarla izolatı ile 2 VCG tester (VCG 0080 ve VCG 0082) izolatın nit mutantları elde edilmiştir. Tarla izolatlarının nit mutantları ile tester mutantlar minimal ortam üzerinde yanyana eşleştirilmiş ve aralarındaki vejetatif uyumluluk değerlendirilmiştir. Testler sonucunda 28 izolat VCG 0080 ile 13’ü ise VCG 0082 grubu ile uyumlu bulunmuştur. Kalan 15 izolat ise test edilen hiçbir tester ile uyumluluk göstermezken kendi aralarında yapılan eşleştirmelerde birbirleri ile uyumlu bulunmuşlardır. Ancak VC grubu belirlenemeyen bu 15 FON izolatının, çalışmamızda test edemediğimiz diğer standart VC gruplarından birine (VCG 0081 veya VCG 0083) ait olabileceği gibi, bilinen VC gruplarının dışında yeni bir grubu da oluşturabilecekleri düşünülmüştür. Çalışmamız sonucu Aydın ilinde FON’un 3 farklı VC grubunun var olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karpuz, solgunluk, Fusarium oxysporum f.sp. niveum, vejetatif uyum grupları
Title: Vegetative Compatibility Groups of Fusarium oxysporum f.sp. niveum in Aydın Province*

Author: Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK, Mustafa Timur DÖKEN

 

Abstract: Fusarium oxysporum f.sp. niveum (FON), the causal agent of Fusarium wilt of watermelon, exists in widely variant forms in nature. A total of 73 FON isolates collected from Aydın Province in 2010 and 2011 were evaluated for vegetative compatibility. Nit mutants of 56 field isolates and the VCG testers (VCG 0080 and VCG 0082) of FON were generated in the culture media containing different nitrogen sources. Nit mutant of field isolates were paired with the nit mutant of the testers in minimal media to evaluate vegetative compatibility. Twenty-eight isolates were vegetatively compatible with VCG 0080 and 13 were VCG0082. Fifteen isolates were not compatible with the testers used in this study; however, they all were compatible with each other. These isolates may form a new VCG of FON or may fall into one of the other standard VCGs (VCG 0081 or VCG 0083) that were not tested in this study. As conclusion, the three VCGs of FON were detected in Aydın Province.

Keywords: Watermelon, wilt, Fusarium oxysporum f.sp. niveum, vegetative compatibility groups