2016 Cilt: 45 Sayı: 1-2-3


 Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi


 The Journal of Turkish Phytopathology
 Cilt (Volume): 45           Sayı (Number): 1-2-3           2016


 İçindekiler (Contents)

1. The Comparison of Sensitivity of Various Methods in The Detection of Olive Tree Viruses
(Zeytin Ağaçlarındaki Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Değişik Yöntemlerin Duyarlılıklarının Karşılaştırılması)
Serpil ERİLMEZ, Semih ERKAN
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2016), 1-12 Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2. Almond Decline Caused by Phytophthora megasperma in Southeastern Anatolian Region of Turkey
(Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Phytophthora megasperma’nın Neden Olduğu Badem Ölümleri)
İlker KURBETLİ, Ajlan YILMAZ, Kemal DEĞİRMENCİ, Fikret DEMİRCİ
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2016), 13-20. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3. Detection of Several Important Viral Agents by Real-time PCR in Aegean Vineyards*
(Ege Bölgesi Bağ Alanlarında Sorun Olan Bazı Viral Etmenlerin Real-time PCR ile Teşhisi)
Serkan ÖNDER, İsmail Can PAYLAN, Mustafa GÜMÜŞ
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2016), 21-30. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4. Fungal Wilt Pathogens and Their Management in Cotton Growing Areas in Reyhanlı County (Hatay)
(Reyhanlı İlçesi (Hatay) Pamuk Ekim Alanlarında Fungal Solgunluk Etmenleri ve Mücadelesi)
Sema ŞAHBAZ, Davut Soner AKGÜL
The Journal of Turkish Phytopathology, 1, (2016), 31-43. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5. Effects of Soil Application and Cultivation Methods on the Development of Powdery Mildew (Erysiphe necator Schwein.) and Yield in Sultanina Grape
(Toprak Uygulamaları ve Yetiştirme Yöntemlerinin Sultani Çekirdeksiz Üzümde Külleme Hastalığı (Erysiphe necator Schwein.) ve Verim Üzerine Etkileri)
Nedim ÇETİNKAYA, Fadime ATEŞ
The Journal of Turkish Phytopathology, 2-3, (2016), 45-52. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

6. Comparison of Conventional RT-PCR and Real-time RT-PCR Assays for Diagnosis of Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV)*
(Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV)’ün Tanılanmasında Konvansiyonel RT-PCR ile Real-Time RT-PCR Tekniklerinin Karşılaştırılması)
Serkan ÖNDER, İsmail Can PAYLAN, Mustafa GÜMÜŞ
The Journal of Turkish Phytopathology, 2-3, (2016), 53-62. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

7. Detection and Partial Molecular Characterization of Tomato chlorosis virus Isolates from Tomato Production Greenhouses in Antalya Province Using hsp70h Gene
(Antalya İli Domates Üretim Seralarında Tomato chlorosis virus'ün hsp70 Geni Kullanılarak Tanılanması ve Kısmi Moleküler Karakterizasyonu)
Hasret ÖZTÜNÇ, Bayram ÇEVİK
The Journal of Turkish Phytopathology, 2-3, (2016), 63-72. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

8. Effect of Leaf Removal and FoliarApplications on Powdery Mildew and Yield/Quality of Grape in Organic Viticulture
(Organik Bağcılıkta Yaprak Alma ve Yeşil Aksam Uygulamalarının Külleme Hastalığı ve Üzüm Verim-Kalitesi Üzerine Etkileri)
Nedim ÇETİNKAYA, Fadime ATEŞ
The Journal of Turkish Phytopathology, 2-3, (2016), 73-86. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

9. Control of Ascochyta Blight (Ascochytha rabiei ) in Chickpea in Winter Sowing in Southeastern Anatolia
(Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kışlık Nohut Ekimlerinde Ascochyta Yanıklığı (Ascochytha rabiei) Hastalığıyla Mücadele)
M. Hadi AYDIN, Abdulrezak OĞUZ, İrfan ERDEMCİ, Çetin KARADEMİR
The Journal of Turkish Phytopathology, 2-3, (2016), 87-96. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)